İK Politikamız

Gage Grup, küresel ölçekteki başarısının en önemli mimarının yetkinlik düzeyi yüksek çalışanları olduğunun bilincindedir.

Bu bilinçle oluşturulan insan kaynakları politikamız  yaşam boyu öğrenme anlayışını temel alarak çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler, kendi kararlarını verebilmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri adına çalışanlarına fırsatlar tanır.

Şirketimizin vizyon ve misyonu ile uyumlu, verimliliği ve motivasyonu yüksek çalışanlarla birlikte değer yaratmak en büyük hedefimizdir.

Bu hedef doğrultusunda çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılıklarını olumlu yönde etkileyecek yenilikçi uygulamaları gerçekleştirmek, çalışanlarımıza güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlamak temel amacımızdır .

Bize Ulaşın

Sanayi Caddesi No: 75
35737 Kemalpaşa / İzmir

+90 232 8868212